O firmie
Zarząd
Rada Nadzorcza
Obecnie


Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.  w Nowym Sączu prowadzi działalność w sektorze budowy i remontów dróg oraz mostów na terenie województwa małopolskiego. 

Posiadamy długoletnie doświadczenie w prowadzeniu robót budowlanych i utrzymaniowych dróg i obiektów mostowych, produkcji mas bitumicznych oraz prefabrykacji betonowej.

Dotychczasowe realizacje pozwoliły wykazać, że jesteśmy firmą solidną mającą silną pozycję w regionie.

Nasza kadra to ludzie z odpowiednim  wykształceniem, zaangażowani w swoją pracę, dysponujący dużym doświadczeniem i posiadający wymagane uprawnienia. Posiadamy stałą i odpowiednio przeszkoloną siłę roboczą, co daje możliwość ciągłego podnoszenia jakości wykonywanych robót i wydajności pracy oraz pewność prawidłowego wykorzystania potencjału technicznego naszej firmy.

 Firma nasza stawia sobie za cel rozwój przedsiębiorstwa, efektywność działania oraz wykonywanie robót na poziomie technicznym zadowalającym zarówno zleceniodawców jak i użytkowników.

Strona głównaO firmieWytwórnia Mas BitumicznychUsługi transportoweRealizacjePracaKontaktKomunikaty