Adresy mailowe
Kontakt

Kontakt 

PRDM S.A. Nowy Sącz.
Siedziba Spółki:
33-300 Nowy Sącz, ul. Jagodowa 55
Tel. +48 18 448 24 00 , 18 443 19 98, 18 547 40 70
Fax +48 18 443 19 99
sekretariat@prdm.com.pl


Rejestr: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy; nr KRS 0000079696

Wysokość kapitału zakładowego : 1.846.300 zł-opłacony w całości, NIP: 734-27-28-990, REGON: 492001410

Strona głównaO firmieWytwórnia Mas BitumicznychUsługi transportoweRealizacjePracaKontaktKomunikaty